Main Logo

Privacy policy

Waarom dit document?
Era Domus hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met deze Privacyverklaring wil Era Domus je in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleen je jouw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door Era Domus. Era Domus houdt zich het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen.


Informatie over de gegevensverwerker
Era Domus
Noordervaart 39
2200 Herentals
Tel.: 014-50 15 63
Fax: 014-50 18 05
E-mail: info@era-domus.be
Gsm Jo: 0475-45 48 05
Gsm Tom: 0475-94 65 66
Gsm Marc: 0478-38 53 18
BTW: BE 0475.043.840

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De gegevens die Era Domus vergaart via haar eigen website worden alleen maar verwerkt in het kader van de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. Het gaat dan om uitsluitend identificatiegegevens (naam, adres, tel., e-mail, …).

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van de website. De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden:
• Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
• Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
• Bekendmaken van informatie en aanbiedingen via nieuwsbrieven die nuttig en/of noodzakelijk zijn

Bij een bezoek aan de website van Era Domus worden tevens gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Je verklaart je uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensinzameling. Era Domus verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Era Domus stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.

Subverwerkers waarmee Era Domus samenwerkt:
• aroma communicatie: technische support
• Online Media: (Google en al haar diensten, Facebook: analyse, gegevensverzameling, conversietracking